University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Biomedicine and Biotechnology Logo del portal

Com es realitza el reconeiximent de les activitats específiques del doctorat?
 

El doctorand o doctoranda, una vegada realitzada l'activitat o activitats específiques objecte de reconeixement, i en els terminis establits per la Comissió Acadèmica del seu programa de doctorat, haurà de dirigir a aquesta Comissió, docbiote@uv.es, una sol·licitud per al reconeixement i posterior incorporació en el seu expedient de les activitats.

El formulari de sol·licitud de reconeixement d'activitats específiques es pot descarregar ací.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació justificativa correspodiente. Si la Comissió Acadèmica accepta el reconeixement de les activitats, traslladarà la documentació a l'Escola de Doctorat perquè s'incorporen les activitats específiques del doctorand al seu document d'activitats.

 

 • 50313 - Participació en un Congres Científic
  • Durant els dos primers anys l'alumne haurà d'assistir a un congrés de caràcter científic d'àmbit internacional o a dos congressos d'àmbit nacional, presentant una comunicació de primer autor en aquest. Aquesta activitat haurà de complir els requisits de mobilitat.
  • La CAPD avaluarà aquesta activitat formativa a partir del resum de la comunicació presentada tal com apareix en el llibre del Congrés.
  • Nº d'hores 15.
 • 50314 - Redacció d'un treball científic en Anglés
  • Durant el tercer any l'estudiant redactarà un manuscrit en format d'article científic (amb identificació de la revista a la qual seria dirigit) en la qual plasmarà els resultats (o part dels ells) obtinguts en el desenvolupament del seu projecte de tesi fins a aqueix moment. El doctorand haurà d'anar de primer autor i l'article haurà d'estar correctament escrit en anglés científic (nivell C1 o superior). No s'acceptaran treballs de revisió bibliogràfica. Aquesta activitat no té requisits de mobilitat.
  • La CAPD avaluarà aquesta activitat formativa a partir de la separata (en cas d'haver sigut publicada) o del manuscrit que l'estudiant present a la CAPD en la seua memòria anual d'activitats.
  • Nº d'hores 60.
 • 50315 - Estades en centres d'investigació o empreses a l'extranger.
  • Una estada mínima d'almenys 40 hores. Es requerirà al doctorand que desenvolupe la seua capacitat de treball en equip en un entorn de col·laboració amb investigadors d'altres centres d'investigació. Ara bé, l'existència de situacions personals que dificulten la realització d'estades en centres d'investigació internacionals farà que la Comissió Acadèmica puga decidir el caràcter optatiu d'aquesta mena d'activitats per a alumnes que el sol·liciten. En el cas que el doctorand vaja a sol·licitar Esment Internacional, l'estada haurà de ser d'almenys 3 mesos. A més, haurà de sol·licitar a la Comissió Acadèmica permís per a realitzar l'estada adjuntant el Pla d'Investigació que durà a terme en la Institució seleccionada, el CV de la persona encarregada de la seua tutorització i el procediment de finançament de l'estada. Aquesta sol·licitud l'haurà de fer almenys tres mesos abans d'iniciar l'estada. Aquesta activitat haurà de complir el requisit de mobilitat.
  • La CAPD avaluarà aquesta activitat formativa a partir de l'informe d'activitats emés pel responsable del laboratori d'acolliment.
  • Nº d'hores 40.