University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Biomedicine and Biotechnology Logo del portal

En l’actualitat, la necessitat creixent de tractaments de reproducció assistida per a tenir descendència ha originat la necessitat formativa d'especialistes en el tema. Especialment els aspectes de laboratori són de desenvolupament recent i estan en evolució constant i, per tant, en els estudis de grau, bé no hi estan inclosos, o bé no permeten adquirir el coneixement suficient per a l'exercici professional. Totes aquestes raons, juntament amb la rellevància internacional del nostre país en aquest àmbit de la biomedicina, han portat biòlegs, farmacèutics, veterinaris i altres llicenciats afins a expressar el seu interès a rebre formació actualitzada en aquesta matèria, fet que justifica, per tant, l'existència d’un programa de postgrau amb aquests continguts. El màster posseeix principalment una orientació professional, que aporten els continguts en si mateixos, potenciada per les pràctiques, que equivalen a un 50% del total dels crèdits i es realitzen en un dels grups de clíniques íntegrament dedicades a la reproducció assistida més important a escala mundial en nombre de tractaments que realitza. Alhora, el màster proporciona una iniciació a la investigació per a l’aplicació posterior tant en l'àmbit universitari com en l’àmbit de la clínica de reproducció.