University of Valencia logo Logo Doctoral Programme Promotion of Personal Autonomy and Care for Dependent People Logo del portal

Descripció i Caracteristiques del Doctorat

La recerca en àrees d'intervenció sociosanitària a persones amb diversitat funcional, persones majors en situació de dependència, promoció de l'envelliment actiu i l'autonomia personal és en l'actualitat un àrea emergent i interdisiciplinaria que integra coneixements de Ciències de la Salut, Psicologia, Sociologia, Economia, Dret, Tecnologies de Suport, etc. Aquest programa de doctorat ofereix als alumnes/as nous coneixements de clara aplicació practica que permetran millores substancials en l'atenció de les persones en situació de dependència i la prevenció de la mateixa.

El programa de doctorat en Atenció Sociosanitària a la Dependència, és un programa de la Facultat de Psicologia que inclou un conjunt d'activitats formatives i de recerca organitzades amb la finalitat de desenvolupar i avançar en els coneixements sobre la promoció de l'autonomia i la dependència en tots els àmbits. Aquest programa consta d'un període formatiu en metodologies de recerca (15 ECTS) i un treball de recerca (15 ECTS).

Con la implantación de los grados y los postgrados universitarios, serán numerosos los profesionales de la atención a la dependencia en condiciones de acceder a este programa de Doctorado, y poder llevar a cabo su proceso de formación investigadora.

Per a més informació llegir Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. Real Decreto 99/2011. Descarrega versió pdf (306.8 kB)