Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Biomedicina i Biotecnologia Logo del portal

L'òrgan competent per a informar i proposar l'admissió d'alumnes, així com per a coordinar i realitzar el seguiment del Programa és la Comissió Académica. 

La composició actual de la Comissió Acadèmica és la següent:

Mercedes Costell Rosselló, (Coordinadora), Catedràtica d'Universitat  del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular

Josefa Castillo Aliaga, Ajudant Doctor del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular

Baltasar Escriche Soler (Secretario), Catedràtic d'Universitat del Departament de Genètica.

Isabel Pardo Cubillos; Catedràtica d'Universitat. Departament de Microbiologia i Ecologia.

Susana Rodríguez Navarro; Investigadora. IBV.

Juan Sandoval del Amor;  IIS La Fe

José Vicente Sancho Marín, PAS

ASESORES: 

Felipe Javier Chaves Martínez; INCLIVA

José García Martínez;Professor Titular del  Departament de Genètica

Nicolás Garrido Puchalt; Investigador. Institut Valencià d'Infertilitat.

Sergi Maicas Prieto; Professor Titular del Departament de Microbiologia i Ecologia

Pascual Sanz Bigorra; Professor d'Investigació. CSIC

Amparo Querol; Professora d'Investigació. Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (CSIC).