Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Biomedicina i Biotecnologia Logo del portal

S'entén per Biotecnologia la tecnologia basada en l'aplicació de sistemes biològics i organismes vius per a l'obtenció de béns o servicis. L'home l'ha utilitzat des de temps immemorials, però ha sigut recentment quan, amb la incorporació de les tècniques d'Enginyeria Genètica i la seua capacitat de modificar i transferir gens, s'ha donat un nou impuls a la Biotecnologia, així com a la seua aplicació biomèdica i en processos industrials.

D'esta manera, la Biotecnologia s'ha convertit, per si mateixa, en un sector econòmic i empresarial propi. Segons l'informe de Genoma Espanya 2011, la rellevància científica de la Biotecnologia Espanyola és alta. Espanya va produir l'any 2010 el 3% de la producció Mundial en Biociencias i el 9,9% de la producció científica europea, ocupant el 4 o lloc en el rànquing de la UE-15, només per darrere d'Alemanya, Regne Unit i França. El personal dedicat a I+D en Biotecnologia, tant pública com privada, se situava en 2009 entorn de 22.000 persones. Una xifra que ha augmentat en més del 80% respecte a 2005. En l'àmbit de la comunitat Valenciana, esta junt amb Madrid, Catalunya i Andalusia es troba entre les comunitats que major quantitat de fons públics reben de la per a I+D en Biotecnologia.

Per tant, és evident que el progrés del sector requerirà professionals amb formació científica i tecnològica adequada i que la Comunitat Valenciana té la capacitat per a dur a terme esta labor. En este context, el programa de Doctorat en Biotecnologia i Biomedicina de la Universitat de València té com a propòsit la formació de recursos humans competitius amb capacitat de realitzar investigació original, bàsica y/o aplicada i amb actitud de lideratge per a integrar grups multidisciplinaris que fomenten el desenrotllament, vinculació, transferència i aplicació del coneixement en les àrees de Biotecnologia i Biomedicina i amb açò contribuir a satisfer la demanda nacional i regional d'experts amb capacitats per a la investigació i la docència en el camp de la Biotecnologia i Biomedicina.

El programa de doctorat en Biomedicina i Biotecnologia s'inclou dins de les línies estratègiques en Investigació de la Universitat de València i estarà integrada en la futura Escola Doctoral.

Dins de l'estratègia d'I+D de la Universitat de València el programa de doctorat s'afavorirà de la col·laboració d'institucions externes (Universitats, Centres d'Investigació i Empreses) que són aliades en la investigació que desenrotlla el professorat responsable de la direcció de les tesis doctorals. Així, el professorat participa en diversos projectes d'investigació de caràcter internacional i es mantenen col·laboracions en projectes d'investigació amb professors d'un ampli nombre d'Universitats, la qual cosa facilita la mobilitat dels estudiants adscrits als respectius programes i la internacionalització dels mateixos.

D'altra banda, també professors del programa formen part de comités editorials, són editors o editors associats de revistes internacionals, de Comités Directius d'associacions científiques de caràcter internacional i han sigut invitats a impartir docència en programes de Doctorat i màster i a realitzar estades d'investigació en diverses Universitats internacionals.

Així mateix, es desenrotllen estratègies per a disseminar els resultats obtinguts entre les empreses, organitzacions i professionals. Prova d'això són els nombrosos contractes subscrits amb empreses i un altre tipus d'organitzacions públiques i privades sobre Investigació, Desenrotllament i Transferència que busquen reforçar la competitivitat dels grups, potenciar la seua visibilitat, augmentar el seu pes específic en el panorama internacional i, al mateix temps, assegurar l'adequada transferència dels resultats de la investigació als agents i institucions implicats i a la societat en general.