Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Biomedicina i Biotecnologia Logo del portal

L'objectiu general del programa és la formació multidisciplinària dels estudiants en els camps de la Biomedicina i la Biotecnologia, a través d'una formació teòrica, metodològica i investigadora de nivell. Els doctors i doctores d'aquest programa hauran de ser capaços de realitzar en el futur una tasca investigadora de qualitat i projecció internacional, així com un meritori exercici professional en les empreses de l'àrea. Els i les futures doctors en "Biomedicina i Biotecnologia" estaran capacitats per a demostrar una comprensió sistemàtica de les aproximacions moleculars, així com el domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb les Tecnologies Moleculars per a la Investigació en Ciències de la Salut i la Biotecnologia; concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d'investigació amb rigor acadèmic; realitzar una investigació original en alguna de les línies d'investigació en Biomedicina i Biotecnologia, que contribuïsca a estendre les fronteres del coneixement i meresca la publicació referenciada a nivell nacional o internacional; realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes en algun camp de les Ciències Moleculars; i comunicar-se amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general, sobre els seus coneixements en Biomedicina i Biotecnologia.

Seminari de Bolonya sobre Programas de doctorat : Conclusions i recomanacions