Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Educació Logo del portal

Coordinador/a i Comissió acadèmica del programa de doctorat

Coordinador/a del programa de doctorat

Nom, cognom
Dr. D. Ángel San Martín Alonso

Comissió acadèmica del programa de doctorat

Nom, cognom
Dra. Dña. Rosa María Bo Bonet  (Secretària)           
Dr. D. Bernardo Gargallo López
Dr. D. Joan María Senent Sánchez
Dra. Dña. Petra Mª Pérez Alonso-Geta
Dra. Dña. María Amparo Calatayud Salom
Dr. D. Gonzalo Almerich Cerveró
Dª Mireia Blasco Costa (PAS)

Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals