Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Estudis Hispànics Avançats Logo del portal

La comissió competent en matèria de doctorat, atenent a la valoració realitzada per les comissions assessores d'àrea i abans del mes d'agost de cada curs acadèmic, proposarà al Consell de Govern la concessió dels premis extraordinaris de doctorat. La comissió podrà declarar deserts els premis per als quals no hi haja tesis de qualitat suficient.