Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Neurociències Logo del portal

Competències bàsiques
Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp
Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació
Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original
Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes
Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional
Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement

 

Capacitats i destreses personals
Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica
Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex
Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement
Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari
Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada
La crítica i defensa intel·lectual de solucions

 

Altres competències
Aplicació del mètode científic en la formulació d'hipòtesis, plantejament experimental i interpretació dels resultats