Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Neurociències Logo del portal

Els estudis de doctorat garantiran, com a mínim, l'adquisició pel i la doctoranda de les competències bàsiques que figuren en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior, a saber: comprensió sistemàtica del camp d'estudi de les ciències jurídiques, i domini les seves habilitats i mètodes d'investigació, capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació; capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, així com de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement, i capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

L'objectiu principal és l'elaboració i defensa de la tesi doctoral en neurociències, en el procés l'o doctoranda haurà d'adquirir una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en aquells que requereixen creativitat i innovació, per desenvolupar-se en contextos amb poca informació específica, trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex, dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement, etc.