Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Pensament Filosòfic Contemporani Logo del portal

Codi programa: 3146

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del doctorat: www.uv.es/pensfilosofcontemp

Organització:Departamento de Filosofia

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General

Coordinador/a del programa:Dr. D. Pablo Rychter Miras

Places ofertes de nou ingrés:10

Objectius: L'objectiu del programa és desenvolupar tasques investigadores que permeten una integració en grups de recerca. Aquests estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorant i la doctoranda de les competències bàsiques que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior, que són: comprensió sistemàtica del camp d'estudi i domini de les seues habilitats i mètodes de recerca; capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació; capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, així com de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement; capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Descripció: Los Departamentos que proponen el Doctorado (Filosofia, Metafisica i Teoría del Coneixement, Lògica i Filosofia de la Ciència, de la Universitat de València) acumulan en su conjunto la integridad de los ámbitos temáticos que constituyen la filosofía teórica, junto con sus esenciales perspectivas lógico-metódica e histórica: la totalidad de la Historia de la filosofía, la Antropología filosófica, la Lógica, la Filosofía de la ciencia, del lenguaje, de la técnica, de la religión; la Teoría del conocimiento, la Ontología, la Metafísica, la Filosofía de la mente y la Estética. El tratamiento inter-temático y metódicamente sistematizado de los ejes de esta trama es imprescindible de cara a la formación filosófica básica. Y esa tarea ha de reconocer en los Departamentos solicitantes de la Universidad de Valencia –única emisora del título de Filosofía en el contexto de sus 5 Universidades públicas o estatales- la referencia obligada de la formación filosófica especializada del más estricto carácter teórico.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: pablo.rychter@uv.es