Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 

DRA. ANA ZORNOZA ABAD

COORDINADORA UNIVERSIDAD SEVILLA:

DRA. NURIA GAMERO VÁZQUEZ

COORDINADORA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA:

DRA. ISABEL RODGRÍGUEZ MOLINA