Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

El programa de doctorat interuniversitari de Psicologia dels Recursos Humans persegueix el desenvolupament de les competències investigadores dels seus doctorands sent l'estratègia bàsica d'aprenentatge el “learning by doing under supervision”. Per a açò compta amb un pla dissenyat de formació i socialització en la pràctica i la diversitat d'activitats investigadores rellevants. Presta, a més, un acurat seguiment i supervisió dels doctorands pels seus directors i també per altres investigadors del programa de forma col·legiada en el marc de les corresponents Escoles de Doctorat de cadascuna de les Universitats participants.

A més, s'enquadra en unitats investigadores amb àmplia, provada i fructífera experiència i amb equips investigadors de qualitat (en la Universitat de Sevilla la Unitat de Recerca de Psicologia del Treball i de les Organitzacions i en la Universitat de València l'Institut Universitari de Psicologia dels Recursos Humans, Desenvolupament Organizacional i Qualitat de Vida Laboral) amb clara projecció europea i internacional.

El disseny del programa està orientat per a ser cursat predominantment a temps complet i de forma presencial en els centres de recerca en els quals s'imparteix.

Als doctorands se'ls exigeix un rendiment eficaç i eficient, promovent per a açò l'obtenció de beques dels doctorands, utilitzant una cura processe de selecció i establint un pla de formació i seguiment de l'activitats dels doctorands i un monitoratge d'aqueixes activitats de manera que es garantisca en tot el possible un progrés adequat i uns resultats concordes amb la planificació establida.
El programa promou la mobilitat internacional mitjançant la realització d'una o diverses estades en centres de recerca d'altres països adequats per a la temàtica de la seua recerca afavorint l'obtenció de l'Esment Internacional del títol de Doctor. Amb açò, es facilita la planificació de la recerca a mitjà termini, la cooperació amb equips d'altres països, el desenvolupament de projectes de recerca i la disseminació dels resultats de la recerca.

El programa promou la participació de professors visitants prestigiosos d'Universitats de diferents països. A més, els alumnes de doctorat, són també convidats als seminaris internacionals del màster Erasmus Mundus, impartits per professors d'altres Universitats.
Es tracta d'un programa de doctorat orientat a la millora contínua en el procés d'adreça i tutoria dels treballs i tesis dels doctorands. Per a açò s'organitza un Workshop anual en el qual s'analitzen les bones pràctiques en l'Adreça de Tesis Doctorals i s'actualitza el manual de bones pràctiques. D'altra banda s'actualitza la informació sobre els plans i projectes de les diferents línies de recerca.

És un programa amb una important projecció internacional tant per l'àmbit en el qual es recluta als doctorands com per la pròpia activitat investigadora dels equips de recerca que compten amb una xarxa densa de cooperació amb centres de recerca internacionals.
A més, els investigadors del programa desenvolupen una important activitat internacional en comitès editorials de revistes internacionals, en càrrecs directius d'associacions científiques internacionals i en diverses xarxes de recerca.

El programa s'integra en les activitats i programes dels respectius Campus d'Excel·lència Internacional. Així, en la Universitat de València, el projecte se situa en el Centre Internacional de Postgrau del Campus d'excel·lència Internacional VLC/CAMPUS ( www.vlccampus.com). A més, l'Institut IDOCAL forma part del Microcluster de Recerca : “Capital Humà i Salut laboral en una economia sostenible” que el seu principal objectiu és realitzar una recerca orientada al desenvolupament i la transferència de noves tecnologies i pràctiques de Gestió del Capital Humà i la prevenció de riscos emergents en empreses d'alt valor afegit. Per la seua banda, en la Universitat de Sevilla, el programa se situa en l'Escola Internacional de Doctorat (EIDUS) que integra els programes de doctorat oferits en una xarxa internacional.

El programa desenvolupa recerca i transferència amb vocació de servei als agents de l'entorn socioeconòmic i de transformació del context productiu de l'àmbit d'actuació de les Universitats que ho promouen. A més es desenvolupen estratègies per a disseminar els resultats obtinguts entre els professionals que actuen en l'àmbit de l'assessorament laboral, canvi organizacional, gestió i desenvolupament dels Recursos Humans i anàlisis i prevenció dels riscos laborals.

Una altra important característica del programa és la seua orientació a la promoció dels Doctors egressats i al suport del seu desenvolupament de carrera. El nostre programa de doctorat té com un dels criteris fonamentals de qualitat la promoció dels nostres doctors i la seua incorporació com a investigadors a Universitats, Centres de Recerca i empreses. De fet, els doctors egressats del programa amb freqüència han sigut reconeguts amb el Premi Extraordinari de Doctorat, han obtingut diverses beques postdoctorales (i.g. Fullbright) o s'han incorporat com a investigadors en universitats i centres de recerca espanyols i estrangers de prestigi(p.i., George Mason University, USA, Guelph University, Canada; Brunnel University del Regne Unit, Institut Tecnològic de Setubal, Portugal, Universitat de Lisboa, Universitat de Sevilla, UOC, Universitat de Buenos Aires, Universitat de Mèrida, Universitat de Cuernavaca, Universitat de València -diversos departaments- etc.) i Centres de Recerca (CIEMAT, Observatori d'Inserció laboral de la Universitat de València, etc.).