Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

1. Capital humà: inserció laboral, empreniment, flexibilitat laboral i contracte psicològic.

En aquesta línia de recerca es para esment primordialment a les següents temàtiques: desenvolupament del Capital humà, transformacions en el mercat laboral, flexibilitat i adaptació dels treballadors (empreniment i iniciativa emprenedora dins de l'organització, etc.) i contracte psicològic.

2. Gestió del conflicte, coalicions i conductes prosocials en contexts organitzacionals.

En aquesta línia s'aborden qüestions orientades a la gestió constructiva de conflictes, la mediació, les coalicions i les diverses formes en què es manifesten les conductes prosocials per a promoure la salut, el benestar i la dignitat de les persones.

3. Equips de treball en organitzacions en entorns presencials i virtuals.

En aquesta línia de treball es desenvolupen recerques sobre el clima organitzacional i de l'equip; la composició (diversitat) d'aqueixos equips, les seues tasques i característiques, processos psicosocials, lideratge i resultats del treball en equip i en les Unitats de treball. En aquesta línia de recerca es presta especial atenció als equips virtuals i al treball en equip intervingut per noves tecnologies de la Informació i la Comunicació.

4. Psicologia de la salut ocupacional: estrès i qualitat de vida en el treball i anàlisi i prevenció de riscos psicosocials.

En aquesta línia de recerca es posa l'èmfasi en una aproximació des de la psicologia positiva i multinivell. Anàlisi de les relacions de la qualitat de vida laboral, el benestar i la felicitat en el treball amb productivitat, l'acompliment i el rendiment (desenvolupant metodologies per a l'avaluació d'aqueix acompliment).

5. Qualitat de servei i cultura organitzacional.

En aquesta línia s'estudien els processos psicosocials en la prestació de serveis i interacció amb els clients; una anàlisi des de l'organització i els empleats (especialment els que participen directament) i des dels clients i usuaris.