Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

Presentació del doctorat

El programa de Doctorat interuniversitari en Psicologia dels Recursos Humans per la Universitat de València (Estudi General) i la Universitat de Sevilla es dirigeix a formar investigadors i professionals especialitzats i d'alt nivell en el camp de la Psicologia dels Recursos Humans, d'acord amb el model “scientist practitioner”.

Objectiu

Té com a missió oferir una formació d'excel·lència en investigació als doctorands que permeta avançar en el coneixement dels aspectes psicosocials dels recursos i el capital humà en les organitzacions, el desenvolupament organitzatiu i la qualitat de vida laboral, facilitant la transferència a l'ajuste soci-econòmic.

Antecedents

Aquest programa de doctorat sorgeix a partir d'un doctorat de la Universitat de València amb esment cap a l'excel·lència concedida pel Ministeri d'Educació fins a l'any 2014 i amb antecedents previs de deu anys ininterromputs d'impartició del Doctorat en programes amb Esment de Qualitat.

Es converteix en doctorat interuniversitari en integrar-se amb el Programa de Doctorat en Recursos Humans de la Universitat de Sevilla que també ha comptat amb l'esment de qualitat durant 5 anys.

La Universitat de València i la Universitat de Sevilla compten amb una important trajectòria de col·laboració en la formació de Doctorat en aquest àmbit disciplinar des de fa més d'una dècada.

Aquesta col·laboració es va iniciar formalment en els estudis de Doctorat en participar la Universitat de Sevilla i la de València (juntament amb altres tres Universitats espanyoles) en el Programa de Doctorat Interuniversitari de Psicologia de les Organitzacions i del Treball (POT) desenvolupat i impartit en el marc normatiu del RD 778/1998, BOE 01/05/1998, i coordinat per la Universitat de València. (Referència: MCD-2003 00035).

Aquest programa va rebre l'Esment de Qualitat en totes les seues edicions (2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06), iniciant-se en el 2002. A més, durant el curs 2003-04, va superar l'avaluació de qualitat per a la seua renovació (Resolució de 28 de maig de 2003, de la Direcció general d'Universitats, BOE 140, 12/06/2003).

També va obtenir diverses subvencions per a facilitar la mobilitat de professors visitants i d'estudiants en programes de doctorat amb esment de qualitat, convocades pel Ministeri d'Educació.

En l'actualitat

Aquest programa de doctorat ha sigut avaluat de manera molt favorable per al seu re-acreditació per la ANECA. Dels 7 criteris que s'han avaluat, en 4 s'ha obtingut la qualificació de “se supera excel·lentment i, a més, és un exemple que excedeix els requeriments bàsics”. Aqueixos criteris són Organització i desenvolupament del programa, Personal acadèmic, Recursos materials i serveis i Resultats d'aprenentatge. Això indica que el nostre programa continua mantenint els seus estàndards d'excel·lència i millora contínua, impulsant una investigació de qualitat en l'àrea dels Recursos Humans.

(https://www.uv.es/uq/Acred/Doctorat/INF2019/3152_ACR1-Avap).