Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

 

INSTITUCIÓ DESCRIPCIÓ
Universitat de Coimbra, Universitat de Sevilla, Universitat de València, Management School del ISCTE de Portugal, Universitat de Sao Paulo, Univ. Presbiteriana de Mackenzie (Brasil)

Col·legi Doctoral Tordesillas en Psicologia de les Organitzacions, del Treball i dels Recursos Humans.

Objectiu: Promoure un Col·legi Doctoral entre les Universitats signatàries d'aquest acord, que permeta contribuir a l'assoliment d'estàndards elevats de qualitat docent i investigadora compartits pels diferents equips d'investigació implicats en el programa.

Universitat del Nord. Barranquilla (Colombia)

US:

Programa de Doctorat en Psicologia oferit per la Universitat del nord (Barranquilla) amb doble titulació, juntament amb la Universitat de Sevilla

Universitat Catòlica de Lovaina

US:

Conveni de Col·laboració entre la Universitat de Sevilla i la Universitat Catòlica de Lovaina per a la realització de Tesi Doctoral en règim de Cotutela.

Objectiu: establir la col·laboració institucional bilateral que permeta la realització en règim de co-tutela de la tesi doctoral de la doctoranda Patricia Elgoibar Esteban, que porta per títol: La gestió del conflicte organizacional pels representants dels treballadors: Un enfocament des de les noves relacions industrials a Europa. (Organizational conflict management by worker representatives: A new European industrial relations approach).

Universitat de València, Universitat de Bolonia, Universitat de Coimbra, Universitat de Barcelona, Université Paris Descartes

UV:

Conveni entre les Universitats participants per a la impartició del Master Erasmus Mundus of Work and Personnel Psycholoogy, durant 5 edicions (2011-2016) sota la coordinació de la Universitat de València. Est és un dels Master que constitueix la via d'entrada habitual al Doctorat.

Universitat de Brasilia

UV:

Acord de cooperació entre les Universitats del consorci del Master Erasmus Mundus i la Universitat de Brasília per a realitzar intercanvi d'estudiants i professors del Màster (coordinació: UV).

University of Guelp

UV:

Acord de cooperació entre les Universitats del consorci del Master Erasmus Mundus i la Universitat de Guelp  per a realitzar intercanvi d'estudiants i professors del Master (coordinació: UV).

Université E17m;  Université Mentouri Constantine; Université Libre de Brussels; Université Pierre Mendés France Grenoble II; Universita degliStudi di Verona; Universidad Mohammed C5 Suissi; Universidad Mohammed C5 Agdal (Rabat); Universidad de C4 El Manar; Universitatea
de Cluj - Napoca
Acord de la UV amb la University Pierre Mendes France-Grenoble II (UPMF), coordinadora del programa, per a la implementació de l'acord 159287-TEMPUS-1-2009-1- FR-TEMPUS-JPCR, que té com a objecte desenvolupar un Master científic - professional de Psicologia del Treball en les Universitats del Magrib, amb la finalitat de promoure la cooperació en la formació de postgrau de professionals i investigadors entre les Universitats participants.
CIEMAT. Centre d'investigacions  energètiques, mediambientals i  tecnològiques

UV:

Conveni de cooperació entre el CIEMAT i la Universitat de València per a la constitució d'una Unitat mixta d'investigació.

Objectiu: fomentar la investigació conjunta per a un millor desenvolupament de la seua activitat investigadora i un major aprofitament científic en l'àrea d'investigació sociotécnica, en organitzacions d'alta fiabilitat.

Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE)

Protocol de col·laboració entre la Universitat de València i el IVIE en relació al Programa de Doctorat en Psicologia dels Recursos Humans per la Universitat de València i la Universitat de Sevilla.

Objectiu: col·laboració amb el programa de doctorat a través de la participació en projectes d'investigació, l'ús compartit de bases de dades i l'atenció i facilitació d'estades de doctorands en la institució, entre unes altres.

Consell Andalús de Relacions Laborals (CARL)

Protocol de col·laboració entre la Universitat de Sevilla i el CARL en relació al Programa de Doctorat en Psicologia dels Recursos Humans per la Universitat de València i la Universitat de Sevilla.