Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

Els nostres centres d'investigació ofereixen diversos serveis:

  • Ubicació del doctorand en un lloc de treball de la sala de doctorands perquè puga treballar en les pròpies dependències del centre d'investigació.
  • Disponibilitat del laboratori per a realitzar experiments i altres estudis en els quals és necessari.
  • Disponibilitat d'equipament i obtenció o suport per a la sol·licitud de nou equipament necessari per a la realització de tesis doctorals.
  • Suport tècnic en la preparació i disponibilitat per a l'ús de diferents tecnologies: equip per a la realització de les videoconferències, equipament per a sessions de treball en equip, equipament de laboratori, donar d'alta com a usuari en el sistema de la universitat de doctorands o professors visitants, etc.

Suport en la realització dels processos i tasques administratives:

  • Sol·licituds beques o ajudes per a mobilitat, congressos, etc.
  • Organització dels aspectes administratius i/o logístics d'estades, mobilitat, etc. tant dels professors i investigadors que rebem com dels quals van a altres centres.
  • Processos administratius de la defensa de la tesi doctoral, atenció a tribunals, etc. gestió dels documents per a la realització de les diferents activitats formatives, etc.
  • Recolze en l'emplenament de la documentació per a la sol·licitud de projectes d'investigació, d'equipament d'investigació, etc