Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

La Universitat de València ofereix a tots els seus estudiants, entre uns altres, els següents recursos que són rellevants per als estudiants de Doctorat del nostre programa.

 • Programes informàtics i utilitats.
 • Servei d'Informació Bibliogràfica (accés a bases de dades).
 • Connectivitat (Carnet Universitari, Correu electrònic de la Universitat, Xarxa sense fil de la universitat Eduroam, VPN, Web, disc virtual, i Aula Virtual).
 • Servei d'audiovisuals.
 • Biblioteca i Hemeroteca.
 • Docimoteca.

A més dels serveis i equipaments que acabem de descriure existeixen altres específics per als alumnes del nostre Doctorat.

 • Programes informàtics.
 • Laboratori d'Ergonomia i Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
 • Laboratori de Neurociencia Social Cognitiva.
 • Instal·lacions per a la realització d'activitats formatives i reunions.
 • Sala de Reunions informal.
 • Dues Sales de treball per als doctorands del programa.
 • Despatxos per a l'ús de professors convidats del programa.
 • Sala de Tècnics.