Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

 • Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.
 • Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències

 • Jutjar i resoldre dilemes ètics a partir del coneixement dels principis ètics que han de regir la recerca científica en totes les seues fases i activitats.
 • Capacitat per a actualitzar i desenvolupar les pròpies competències i destreses amb la finalitat de potenciar un desenvolupament continu de la carrera científic-professional, d'acord amb els estàndards i requisits de la comunitat científica i de les normatives nacionals i internacionals.
 • Capacitat d'identificar i promoure la transferència i explotació dels resultats de la recerca en els diferents àmbits on aquests puguen aportar valor (p.e.: aplicacions a empreses i un altre tipus d'organitzacions i desenvolupament dels professionals que treballen en aquestes temàtiques).