Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Química Logo del portal

Codi programa: 3154

Regulació: R.D. 99/2011

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorado-quimica

Organització:Facultad de Química

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General, Universidad Politécnica de Valencia

Coordinador/a del programa:Dra. Dña. Pilar Campíns Falcó

Places ofertes de nou ingrés:30 plazas

Objectius: L'objectiu del programa és adquirir les capacitats atribuïbles a un doctor en Química amb un nivell d'excel·lència avalat pels indicadors internacionals dels grups de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València i les seues línies de recerca. També s’adreça a formar investigadors que s’integren o lideren grups de recerca en universitats, altres organismes públics o privats i departaments d'R+D d'empreses. Aquests estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició de les competències bàsiques que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior.

Descripció: El programa oficial de Doctorado en Química que se presenta deriva, del programa oficial de doctorado en química por la Universidad de Valencia al que se ha concedido LA MENCIÓN HACIA LA EXCELENCIA con una media global obtenida de 93 sobre 100 (ORDEN EDU/3429/2010, de 28 de diciembre y Resolución de 6 de octubre de 2011) así como del doctorado en Materiales y Sistemas Sensores para Aplicaciones Industriales de la Universitat Politècnica de València. Una evidencia de la relevancia académica del programa propuesto es el número de tesis doctorales realizadas y defendidas en los departamentos participantes (por la Universitat de Valencia; Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica, Química Orgánica y por la Universidad Politécnica de Valencia; Departamento de Química e ITQ) que ronda el centenar desde enero de 2007 a diciembre de 2011, de las que aproximadamente el 50 % corresponden a la mención de doctorado europeo.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: Pilar.Campins@uv.es