University of Valencia logo Logo del portal

  • Secretaría Facultat d'Economia

Expedients acadèmics

 

 Procés  Acció  Lloc  Data
Qualsevol tràmit Sol·licitud: Instància General Secretaria (presencial) o
email: secretariafde@uv.es
 

Sol·licitud avançament convocatòria.
Graus.

Petició alumne/Sol·licitud

Seu Electrònica
Procediment: ADECON

Des del 22 de juliol fins al 2 d'agost de 2019
Exàmens   Pendent
Avaluació curricular per compensació

Sol·licitud davant el Rector
Registre general o registres auxiliars

Instància General

  • Després de suspesa convocatòria avançada: del 15 d'octubre al 15 de novembre 2018.
  • 1ª convocatòria d' assignatures de primer semestre: Del 28 de gener al 28 de febrer de 2019.
  • 1ª convocatòria d' assignatures de segon semestre i anuals: del 10 de juny al 5 de juliol de 2019.
  • 2ª convocatòria de totes les assignatures: del 4 de juliol al 31 de juliol de 2019.
Anulació de matrícula per causes de força major (grau i màster) Sol·licitud anul·lació amb devolució de taxes Fins el 30 de desembre de 2018
Sol·licitud anul·lació assignatures 1er semestre De l'1 d'octubre al 15 desembre de 2018
Sol·licitud anul·lació assignatures 2on semestre i anul·lació total de l'1 de novembre al 15 de maig de 2019
Expedient alumne
 
 
Reconeixement/
Convalidació
Seu Electrònica En el moment de la matrícula, excepte admissió estudis oficials iniciats
Transferència de crèdits   En el moment de la matrícula
Reconeixement crèdits participació Secretaria Durant el curs acadèmic

Sol·licitud d’adaptació al grau d'estudiants de llicenciatures en ADE i ECO  plan 2000 i Diplomatura en Turisme

És necessari adaptar-se:
En cas de no haver finalitzat aquests estudis
Secretaria virtual Del 3 de juny al 10 de juliol 2019
                         
Prova aptitud homologació estudis estrangers (grau) Matrícula Secretaria Novembre de 2018 i/o maig de 2019
Realització de la prova Pendent Durant el període ordinari exàmens

Admissió per continuació d'estudis universitaris oficials:

Presentació sol·licituds

Seu Electrònica

1 al 26 de juliol de 2019

Publicació llista admesos
Secretaria/Web Abans del 30 de Setembre de 2019
 
Admissió per continuació d'estudis universitaris oficials: Presentació sol·licituds Seu Electrònica 1 al 26 de juliol de 2019
Publicació llista admesos Secretaria/Web Abans del 30 de Setembre de 2019

 

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy