University of Valencia logo Logo Department of English and German Logo del portal

El grup està format per especialistes en l’àrea de Filologia anglesa i més concretament en literatura anglesa i literatura nord-americana. Hi ha molts estudis centrats en la literatura anglesa i en la literatura nord- americana (autors, obres, context històric, social i cultural) i també estudis comparatius d’alguns autors i d’algunes obres. Tanmateix, el que volem és aprofundir de manera sistemàtica en la influència mútua que exerceixen tots dos àmbits literaris des del punt de vista i l’obra de les dones escriptores. Analitzarem tant la bibliografia primària com la secundària de diverses autores en llengua anglesa al dos costats del Atlàntic per a  establir quins són el lligams i les influències existents.