University of Valencia logo Logo Department of English and German Logo del portal

La principal activitat del grup RIALE consisteix a asseure les bases per a  una recerca integral de les relacions interculturals entre Espanya i els països de parla alemanya des de l'Edat Mitjana fins als nostres dies. Les nostres recerques es basen en un corpus compost per diferents tipus de text especialment rellevants per a la història de les relacions interculturals, tals com a literatura de viatges, cosmografías, enciclopèdies, guies de viatge, diaris, memòries, textos periodístics, assajos i material filmográfico. Sobre la base d'aquest corpus hem publicat ja un volum antològic, així com una llarga sèrie d'articles i capítols de llibre. També hem organitzat diversos congressos internacionals sobre aquests temes i hem participat en trobades similars a Espanya i en diversos països d'Europa, Àfrica i Amèrica.Els objectius principals són: 1) Rastrejar l'evolució de la imatge d'Espanya sorgida en els països de parla alemanya, independentment d'o en confrontació amb els models encunyats pel Clàssic-Romanticisme de Weimar/Jena, que basava la seua imatge d'aquest país en la literatura d'èpoques anteriors i menys en la realitat concreta. 2) Emmarcar aquests estudis imagológicos en un context històric-cultural europeu en el qual es puga reconstruir l'horitzó d'expectatives creat per la literatura i per altres mitjans de comunicació.