University of Valencia logo Logo Faculty of Philosophy and Education Sciences Logo del portal

La recerca a la Facultat

D'acord amb els seus Estatuts, la Universitat de València (UV), com a servei públic, té encomanada la missió de fomentar la recerca, tant bàsica com aplicada, i el desenvolupament científic i tecnològic. Així mateix, en línia amb el que estableix la Llei orgànica d'universitats, la UV considera un pilar estratègic l'impuls de la transferència de coneixement i la innovació.

La Facultat de Filosofía i Ciències de l’Educació contribueix al desenvolupament científic i tecnològic amb la recerca de tots els seus membres, vinculada integrament amb el estudis que en el sí de la Facultat s’imparteixen.

En aquesta secció de la web del centre es pretén donar a conèixer a la comunitat universitarària i a la societat, l’activitat de recerca específica del centre, oferint un compendi de recursos que permetràn al visitan descubrir l’oferta i activitat de recerca que al centre es desenvolupa.

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA D'AUTORS PER DEPARTAMENTS
Filosofia Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Teoria de l'Educació Educació Comparada i Història de l'Educació
Didàctica i Organització Escolar

Últimes novetats del Vicerectorat d'Investigació