University of Valencia logo Logo Faculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

La recerca a la Facultat

D'acord amb els seus Estatuts, la Universitat de València (UV), com a servei públic, té encomanada la missió de fomentar la recerca, tant bàsica com aplicada, i el desenvolupament científic i tecnològic. Així mateix, en línia amb el que estableix la Llei orgànica d'universitats, la UV considera un pilar estratègic l'impuls de la transferència de coneixement i la innovació.

La Facultat de Filosofía i Ciències de l’Educació contribueix al desenvolupament científic i tecnològic amb la recerca de tots els seus membres, vinculada integrament amb el estudis que en el sí de la Facultat s’imparteixen.

En aquesta secció de la web del centre es pretén donar a conèixer a la comunitat universitarària i a la societat, l’activitat de recerca específica del centre, oferint un compendi de recursos que permetràn al visitan descubrir l’oferta i activitat de recerca que al centre es desenvolupa.

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA D'AUTORS PER DEPARTAMENTS
Filosofia Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Teoria de l'Educació Educació Comparada i Història de l'Educació
Didàctica i Organització Escolar

Últimes novetats del Vicerectorat d'Investigació

 
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy