University of Valencia logo Logo del portal

  • Estudiants de la Universitat de València

La Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació és conscient de la importància de la qualitat, per la qual cosa la considera com un factor estratègic per a aconseguir que els seus egressats adquirisquen les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a la seua titulació i que aquestes siguen reconegudes pels ocupadors i per la societat en general.

Aquest Centre dirigeix els seus esforços cap a la plena consecució de la satisfacció de les necessitats de formació tant en educació com en filosofia de tots els implicats, tant interns com externs. Per a això es compromet a emprar tots els recursos tècnics, econòmics i humans a la seua disposició; sempre dins de l'estricte compliment dels requisits legals aplicables, tant en l'àmbit autonòmic com estatal i europeu per a promoure l'educació i el pensament crític

Els grups d'interés (delimitats en el nostre Manual de Qualitat) són la raó de tot el que fem, i hem d'aconseguir la seua plena satisfacció mitjançant un tracte personalitzat i una atenció contínua. Per a això, aquest Centre ha elaborat i implementat el SGIC basat en les directrius i paràmetres establits per la Universitat de València i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

El nostre compromís busca:

  • LA SATISFACCIÓ DELS NOSTRES USUARIS
  • LA SATISFACCIÓ DEL NOSTRE PERSONAL
  • I LA IMPLICACIÓ AMB LA MILLORA CONTÍNUA

Per això, l'Equip Directiu juntament amb el Comité de Qualitat de Centre, estableix les següents directrius generals per a la consecució dels objectius de qualitat i que constitueixen la Política de Qualitat d'aquest centre:

  • Contribuir a la formació contínua adequada a tot el nostre personal, segons les seues respectives activitats, i facilitar els coneixements necessaris perquè puguen desenvolupar la seua activitat.
  • Establir una sistemàtica d'actuació, i documentar-la, per a assegurar la qualitat dels nostres processos.
  • Aconseguir un compromís permanent de millora contínua i proposar, i dur a terme, les accions correctives i preventives que pogueren ser necessàries.
  • Establir llits adequats d'informació i participació per a tots els grups d'interés.
  • Procurar que la Política de Qualitat siga entesa i compartida per tot el personal del Centre i assegurar que es troba a disposició pública.Assegurar que el Sistema de Gestió de la Qualitat es manté efectiu i que és controlat i revisat de forma periòdica.

El Centre es compromet a desenvolupar permanentment les directrius que s'acorden en matèria de qualitat i demanem a tot el personal, sense distinció de funcions, que s'impliquen en la consecució dels objectius i en la posada en pràctica de les directrius del SGIC i dels requisits que siguen aplicable.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy