Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

La Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació és conscient de la importància de la qualitat, per la qual cosa la considera com un factor estratègic per a aconseguir que els seus egressats adquirisquen les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a la seua titulació i que aquestes siguen reconegudes pels ocupadors i per la societat en general.

Aquest Centre dirigeix els seus esforços cap a la plena consecució de la satisfacció de les necessitats de formació tant en educació com en filosofia de tots els implicats, tant interns com externs. Per a això es compromet a emprar tots els recursos tècnics, econòmics i humans a la seua disposició; sempre dins de l'estricte compliment dels requisits legals aplicables, tant en l'àmbit autonòmic com estatal i europeu per a promoure l'educació i el pensament crític

Els grups d'interés (delimitats en el nostre Manual de Qualitat) són la raó de tot el que fem, i hem d'aconseguir la seua plena satisfacció mitjançant un tracte personalitzat i una atenció contínua. Per a això, aquest Centre ha elaborat i implementat el SGIC basat en les directrius i paràmetres establits per la Universitat de València i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

El nostre compromís busca:

  • LA SATISFACCIÓ DELS NOSTRES USUARIS
  • LA SATISFACCIÓ DEL NOSTRE PERSONAL
  • I LA IMPLICACIÓ AMB LA MILLORA CONTÍNUA

Per això, l'Equip Directiu juntament amb el Comité de Qualitat de Centre, estableix les següents directrius generals per a la consecució dels objectius de qualitat i que constitueixen la Política de Qualitat d'aquest centre:

  • Contribuir a la formació contínua adequada a tot el nostre personal, segons les seues respectives activitats, i facilitar els coneixements necessaris perquè puguen desenvolupar la seua activitat.
  • Establir una sistemàtica d'actuació, i documentar-la, per a assegurar la qualitat dels nostres processos.
  • Aconseguir un compromís permanent de millora contínua i proposar, i dur a terme, les accions correctives i preventives que pogueren ser necessàries.
  • Establir llits adequats d'informació i participació per a tots els grups d'interés.
  • Procurar que la Política de Qualitat siga entesa i compartida per tot el personal del Centre i assegurar que es troba a disposició pública.Assegurar que el Sistema de Gestió de la Qualitat es manté efectiu i que és controlat i revisat de forma periòdica.

El Centre es compromet a desenvolupar permanentment les directrius que s'acorden en matèria de qualitat i demanem a tot el personal, sense distinció de funcions, que s'impliquen en la consecució dels objectius i en la posada en pràctica de les directrius del SGIC i dels requisits que siguen aplicable.