University of Valencia logo Logo del portal

  • Spot Presentacio

Antecedents històrics de la Facultat

Si la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, naix com a Secció en la Facultat de Filosofia i Lletres, necessari serà fer breu referència a l'origen i desenvolupament de la Facultat de Filosofia i Lletres, ja que com s'ha observat, en ella es desenvoluparan els estudis de Pedagogia. En efecte, la Llei de 9 de setembre de 1857, uniformitza plans i procediments, distribuint l'ensenyament universitari en sis facultats: Filosofia i Lletres, Ciències Exactes, Físiques i Naturals, Medicina, Dret i Teologia.

I és el Reial Decret de 13 d'agost de 1880 el que reforma els Plans d'estudis de Filosofia i Lletres, i Ciències, no hi ha altres reformes de 1886 a 1898.

Ara bé, el Reial Decret de 30 de setembre de 1898, estableix nou Pla de Filosofia i Lletres, i classifica els seus estudis en: lingüístics, històrics i Filosòfics, que queden implantats en el curs 1899-1900. Creat el Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts el 1900 i sent ministre García Alix, per Reial decret de 20 de juliol de 1900, s'ordenarà nou Pla de Filosofia i Lletres, incidint, bàsicament, en el camp històric i en les llengües llatina, àrab i hebrea. Pla aquest que quedarà modificat pel Reial Decret de 1913, variant l'ordre jeràrquic d'algunes matèries i afegint altres. La distribució de les assignatures per curs s'establirà, així mateix, per Reial Ordre de 3 de setembre de 1913. Un any més tard (RD de 11 d'agost) es declara lliure, en tots els seus graus, l'ensenyament universitari, quedant voluntària la matrícula si no es vol donar validesa acadèmica als estudis, al mateix temps que es restableix l'ingrés a la Facultat , es reforma el sistema d'exàmens de les matèries, així com dels exercicis del grau de Llicenciatura.

Malgrat tot, a València la Facultat de Filosofia i Lletres quedarà incompleta, reduint els seus estudis al grau Preparatori de Dret i això pràcticament fins al inicis del segle XX.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy