Les línies d'actuació proposades per al projecte en general es basen en:

 • Avançar en la comprensió de l'emprenedoria social, de les seues formes organitzatives i jurídiques i analitzar la seua interacció amb les polítiques públiques pròpies de l'Estat de Benestar i el seu impacte sobre la cohesió social i territorial.
 • Analitzar l'organització econòmica i tècnica de l'economia col·laborativa, així com el seu impacte econòmic i social en diferents àmbits territorials.
 • Establir un marc conceptual o teòric per a l'economia col·laborativa en les seues diferents manifestacions amb especial atenció a les seues afinitats amb l'economia social i l'emprenedoria social.
 • Analitzar les fórmules d'organització jurídica adoptades per l'economia col·laborativa, així com el seu règim fiscal per a posar de manifest les seues llacunes i deficiències i, de forma coherent, proposar mesures per a desenvolupar una ordenació legal adequada.
 • Analitzar la possible contribució de l'economia col·laborativa a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental i, en conseqüència, proposar mesures de foment i de col·laboració amb els poders públics en el manteniment de l'Estat del Benestar.

Les línies d'actuació proposades per al subprojecte "L'economia social i col·laborativa com a instrument de polítiques públiques" es basen en:

 • Analitzar les formes d'organització jurídica de l'economia col·laborativa.
 • Analitzar les afinitats entre l'economia col·laborativa, tenint en compte les seues formes d'organització jurídica, i els principis i valors de l'economia social i de l'emprenedoria social.
 • Analitzar els problemes jurídics que presenta l'economia col·laborativa, com a fenomen en potència, des del punt de vista del Dret de la competència i del Dret tributari.
 • Formular mesures normatives adequades per a l'emprenedoria social i per a aquelles manifestacions de l'economia col·laborativa que puguen emmarcar-se dins del mateix.
 • Identificar oportunitats d'involucració dels agents socials innovadors en les polítiques públiques d'ocupació i benestar social en l'àmbit local.

Les línies d'actuació proposades per al subprojecte "Fórmules organitzatives i impacte en el benestar de l'economia social i col·laborativa" es basen en:

 • Estudiar les formes organitzatives de les empreses col·laboratives i les pràctiques d'innovació col·laborativa desenvolupades.
 • Desenvolupar un model que relacione les empreses col·laboratives amb la seua capacitat de creació d'ocupació i riquesa en la societat, introduint per a açò totes les variables mediadores i moderadores necessàries en aquesta relació.
 • Crear sistemes de mesurament conjunts tant del resultat social com a econòmic per a l'economia col·laborativa.
 • Realitzar un estudi empíric a nivell espanyol en entitats de l'Economia col·laborativa amb la finalitat de contrastar les hipòtesis desenvolupades en el model.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy