Logo UVGrau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsFacultat de Farmàcia Logo del portal

 Resultats de la preinscripció

Una vegada coneguts els resultats, si no has estat admès/a en la primera opció de titulació que sol·licitares, se t'adjudica un nombre d'ordre en la llista d'espera.

Si has estat admès/a en segona o successives opcions, si no vols perdre la plaça assignada, has de formalitzar la matrícula en els terminis i condicions que et marque el centre que imparteix la titulació. Si no ho fas així, s'entendrà que renuncies a la plaça.

Funcionament de les llistes d'espera 2021

Les llistes d'espera no són presencials, cada adjudicació es publica en la web de la Universitat, les persones interessades comprovaran individualment el resultat, per la qual cosa és necessari que estigues pendent de les dates de les crides: les adjudicacions de plaça als estudiants que estiguen en llista d'espera es realitzaran el 26 i 29 de juliol i 2 de setembre.

Si estàs en llista d'espera i t'interessa obtenir plaça, has d'accedir al portal web de la Universitat de València i confirmar en cadascuna de les titulacions en les quals estàs en llista d'espera, el teu interès per continuar en ella, així podràs participar en les adjudicacions de plaça de les següents crides.

La data límit de confirmació per a cadascuna de les crides serà el dia anterior fins a les 23:59 hores.

Avís: En el cas que no realitzes aquesta confirmació, el programa t'exclourà automàticament dels llistats, amb la qual cosa, perdràs l'opció de ser admès/a en eixa titulació, i RECORDA: has de confirmar per cadascuna de les crides el teu desig de continuar en llistes d'espera.

 

Data de matrícula si t'assignen una plaça de la llista d'espera:

  • Adjudicació 26 de juliol: des de les 9:00 hores del dia 27 de juliol fins al 28 de juliol
  • Adjudicació 29 de juliol: des de les 9:00 hores del dia 30 de juliol fins al 1 de setembre
  • Adjudicació 2 de setembre: des de les 9:00 hores del dia 3 de setembre fins al 6 de setembre
  Accés a la matricula online  

 

 

Si ja estàs matriculat/da, anul·laràs la matrícula inicial abans d'anar a matricular-te en la nova plaça assignada per la llista d'espera, i així tantes vegades com sigues admès/a en una titulació que, per orde de preferència estiga abans que l'assignada per preinscripció.

SI HAS REALITZAT RECLAMACIÓ AL RESULTAT DE LA PREINSCRIPCIÓ i no has pogut confirmar la llista d'espera, has de consultar les notes de tall en les diferents crides i comprovar si obtindries plaça amb la teua nota d'accés (ja que el resultat de la reclamació no es reflectirà en les llistes d'espera), si és el cas, hauràs de dirigir-te, amb la resolució rebuda, a la secretaria del centre en el qual s'impartisca la titulació.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Grau Lloc Horari
 1ª crida  26 de juliol

 Online

 Matrícula 27 i 28 de setembre
 2ª crida 29 de juliol

 Online

 Matrícula 30 juliol i 1 de setembre
 3ª crida 2 de setembre

 Online

 Matrícula 3 de setembre

Facultat de Ciències Biològiques.

Grau Lloc Horari
 1ª crida: 26 de juliol

 Online

 Matrícula: 27-07-21 i 28-07-21
 2ª crida: 29 de juliol

 Online

 Matrícula: 30-07-21 i 1-09-21
 3ª crida: 2 de setembre

 Online

 Matrícula: 03-09-2021

Anunci exclusiu per a la Facultat de Ciències Biològiques

De no ser admès/admesa el 2 de setembre, consulta la web de la Facultat per a mantenir-te en llista d'espera.

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Matrícula admesos llistes d'espera curs 2019-2020

Admesos llistes d'espera  Modalitat Data
1ª Crida de 22 de Juliol Online 23 i 24 de Juliol
2ª Crida de 25 de Juliol Online 26 i 29 de Juliol
3ª Crida de 30 de Juliol Online 31 de Juliol

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Extensió Universitària d'Ontinyent curs 2019-2020

Admesos llistes d'espera  Modalitat Data
1ª Crida de 22 de Juliol Online 23 i 24 de Juliol
2ª Crida de 25 de Juliol Online 26 i 29 de Juliol
3ª Crida de 30 de Juliol Online 31 de Juliol

 

 

Facultat de Matemàtiques

Grau  Lloc Horari
1ª Crida 22 de juliol  Online  Matrícula 23 i 24-07-2019 
2ª Crida 25 de juliol Online Matrícula 26 i 29-07-2019

 

Facultat de CC. Socials - Dates matrícula llista d'espera- Primera Crida (Curs 2021-2022)

GRAU DÍA MODALITAT HORARI
Relacions Laborals i R.H. 27/07/2021 Automatrícula 9:00
Treball Social 27/07/2021 Automatrícula 10:30
Sociologia 27/07/2021 Automatrícula 12:00
Sociologia i CC. Polítiques 27/07/2021 Automatrícula 13:00

Facultat de CC. Socials - Dates matrícula llista d'espera- Segona Crida (Curs 2021-2022)

GRAU DÍA MODALITAT HORARI
Relacions Laborals i R.H. 30/07/2021 Automatrícula 09:00
Treball Social 30/07/2021 Automatrícula 10:30
Sociologia 30/07/2021 Automatrícula 12:00
Sociologia i CC. Polítiques 30/07/2021 Automatrícula 13:00

Facultat de CC. Socials - Dates matrícula llista d'espera- Tercera Crida (Curs 2021-2022)

Automatrícula

GRAU DÍA MODALITAT HORARI
Relacions Laborals i R.H. 03/09/2021 Automatrícula 09:00
Treball Social 03/09/2021 Automatrícula 10:30
Sociologia 03/09/2021 Automatrícula 12:00
Sociologia i CC. Polítiques 03/09/2021 Automatrícula 13:00

Anunci exclusiu per a la Facultat de Ciències Socials

En cas de quedar vacants després de la tercera crida, les places disponibles que es produïsquen fins al 30 de setembre s’oferiran  a les persones de la llista d’espera.

L’adjudicació d’aquestes places es realitzarà per rigorós ordre de llista d’espera. Aquesta crida es farà individualment, per telèfon, a les persones que els corresponga la vacant per ordre de nota.

Facultat de Dret. Matrícula admesos llistes d'espera

Admesos llistes d'espera 1ª Crida 
Matrícula
Lloc
1ª Crida: 26 de juliol 2021 27 i 28 de juliol 2021 Matrícula on-line
Admesos llistes d'espera 2ª Crida 
Matrícula
Lloc
 2ª Crida: 29 de juliol 2021 30 juliol  i 1 de setembre 2021 Matrícula on-line
Admesos llistes d'espera 3ª Crida  
Matrícula
Lloc
3ª Crida: 2 de setembre 2021 3 setembre 2021 Matrícula on-line

 

 

Facultat d'Economia. Matrícula admesos llistes d'espera

Admesos llistes d'espera 1ª Crida Matrícula Lloc
1ª Crida: 26 de juliol 2021 27 i 28 de juliol 2021 Matrícula on-line
Admesos llistes d'espera 2ª Crida Matrícula Lloc
 2ª Crida: 29 de juliol 2021 30 juliol  i 1 de setembre 2021 Matrícula on-line
Admesos llistes d'espera 3ª Crida Matrícula Lloc
3ª Crida: 2 de setembre 2021 3 setembre 2021 Matrícula on-line

 

Facultat de Farmàcia. Curs 2021-2022.

Matrícula admesos llistes d'espera 

Admesos llistes d'espera Matrícula Lloc
26 de juliol de 2021

27 i 28 de juliol

Matrícula on line

 Automatrícula
29 de juliol de 2021

30 de juliol i 1 de setembre

Matrícula on line

 Automatrícula
2 de setembre de 2021

3 de setembre

Matrícula on line

Automatrícula

En cas de quedar vacants després de la tercera crida les places disponibles s'oferiran a les persones de la llista d'espera que hagen manifestat el seu interès mitjançant instància presentada, fins al 10 de setembre, en la secretaria de la Facultat de Farmàcia o per correu electrònic a fac.farmacia@uv.es.

Aquesta crida es farà individualment, per telèfon, a les persones que els corresponga la vacant per ordre de nota.

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Matrícula  2021/2022 per a l'alumnat admès per llista d'espera  

Cridament

Dia de matrícula

Lloc de realització de la matrícula

Primera crida

27/07/2021

AUTOMATRÍCULA 

Segona crida

30/07/2021

AUTOMATRÍCULA 

Tercera crida

03/09/2021

AUTOMATRÍCULA 

 

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

 
Admesos llista d'espera Matricula llista d'espera Horari
1ª crida --- 22 juliol 2019 Dia 23y 24 juliol 2019 on line
 
visita obligatoria: sessió informativa i horaris
2ª crida ----25 juliol 2019 Dia 26 y 29 juliol 2019 on line
 

visita obligatoria: sessió informativa i horaris
3ª crida --- 30 juliol 2019 Dia 31 juliol 2019 on line
 
visita obligatoria: sessió informativa i horaris
 

 

Facultat de Física. Matrícula admesos llistes d'espera, curs 2021-2022:

Admesos llistes d'espera Matrícula Lloc
1ª Crida: 26 de juliol de 2021

27 de juliol  de 9,00 a 14 h.

Matrícula on-line
2ª Crida: 29 de juliol de 2021

30 de juliol de 9,00 a 14 h.

Matrícula on-line
3ª Crida: 2 de setembre de 2021  3 de setembre de 9,00 a 14 h. Matrícula on-line

 

Facultat de Fisioteràpia. Matrícula admesos llistes d'espera:

 

Admesos llistes d'espera Matrícula Lloc
1ª Crida:  26 de Juliol de 2021 27-07-2021 Automatrícula
2ª Crida: 29 de Juliol de 2021 30-07-2021 Automatrícula
3ª Crida: 02 de Setembre de 2021 03-09-2021 Automatrícula

 

Facultat de Geografia i Història. Matrícula admesos llista d'espera, curs 2019/20

Admesos llistes d'espera  Matrícula Automatrícula
1ª Crida, de 22 de juliol 2019 23 de juliol ONLINE  Automatrícula
2ª Crida, de 25 de juliol 2019 26 de juliol ONLINE  Automatrícula
3ª Crida, de 30 de juliol 2019 31  de juliol ONLINE  Automatrícula

 

Facultat d'Infermeria i Podologia

Grau Lloc Data adjudicació Data de matrícula Matrícula online
Grau en Infermeria Online 26 de juliol de 2021  27 i 28 de juliol de 2021 27 i 28 de juliol de 2021
29 de juliol de 2021 30 de juliol i 1 de setembre de 2021 30 de juliol i 1 de setembre de 2021
2 de setembre de 2021 3 de setembre de 2021 3 de setembre de 2021
Grau en Podologia Online 26 de juliol de 2021  27 i 28 de juliol de 2021 27 i 28 de juliol de 2021
29 de juliol de 2021 30 de juliol i 1 de setembre de 2021 30 de juliol i 1 de setembre de 2021
2 de setembre de 2021 3 de setembre de 2021 3 de setembre

Campus d'Ontinyent

Grau Lloc Data adjudicació Data de matrícula Matrícula online
Grau en Infermeria Online 26 de juliol de 2021 27 i 28 de juliol de 2021 27 i 28 de juliol de 2021
29 de juliol de 2021 30 de juliol i 1 de setembre de 2021 30 de juliol i 1 de setembre de 2021
2 de setembre de 2021 3 de setembre de 2021 3 de setembre de 2021

 

  • La no existència de vacants en una crida no significa que en posteriors no es produïsquen.
  • En cas de produir-se vacants en qualsevol titulació amb posterioritat a la tercera crida de llista d’espera, es contactarà, personalment per telèfon i correu electrònic, amb les persones que es troben en la darrera llista d'espera.

 

Facultat de Magisteri. Matrícula admesos llistes d'espera.

Online, dades oficials Universitat

 

Facultat de Medicina i Odontologia

Admesos llistas d'espera Matrícula Lloc
1ª Crida
26 de juliol de 2021

27 de juliol  Grau de Medicina

28 de juliol  Grau d'Odontologia

matrícula on line

2ª Crida
29 de juliol de 2021

30 de juliol
+ Grau de Medicina
+ Grau d'Odontologia

matrícula on line

3ª Crida
2 de setembre de 2021

3 de setembre
+ Grau de Medicina
+ Grau d'Odontologia

matrícula on line

Facultat de Psicologia i Logopèdia. Curs 2021-22.

Titulacions de Grau de Psicologia i Logopèdia

 

Admesos llistes d'espera Data Matrícula Lloc

1er cridament. 26 de juliol

27 de juliol

Matrícula On-line

2n cridament. 29 de juliol

30 de juliol

3r cridament. 2 de setembre

3 de setembre

 

Facultat de Química. Matrícula admesos llistes d'espera curs 2019-2020.

Admesos llistes d'espera Matrícula Lloc
1ª Crida 22 de juliol 23 de juliol on-line
2ona Crida 25  de juliol 26 de juliol on-line
3era Crida 30 de juliol  31 de juliol on-line