Logo UVGrau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsFacultat de Farmàcia Logo del portal

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

 Nota: els horaris són susceptibles de modificació.

Horaris Teoria  2021-2022

Horaris Pràctiques, Tutories i Seminaris 2021-2022

Calendari d'exàmens 2021-2022