Logo UVGrau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsFacultat de Farmàcia Logo del portal

Adreça postal:
Facultat de Farmàcia
Universitat de València
Av. Vicente Andrés, s/n
46100 Burjassot, València (SPAIN)

Telèfons:

  • Secretaria: 9635 44871/ 43972  Fax: 9635 44451
  • Deganat: 9635 44864 /44865     Fax: 9635 44284
  • Consergeria: 9635 44873

 
E-mail: fac.farmacia@uv.es