Logo UVGrau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsFacultat de Farmàcia Logo del portal

Informes en els quals s'analitza la Inserció Laboral (EIL) dels graduats i graduades en el Grau de Ciència i Tecnologia d'Aliments dels últims anys.  

Estudis d'Inserció Laboral

Conferència de Degans/Directors de Centres que imparteixen Ciència i Tecnologia dels Aliments: Competències y Eixides Professionals

http://www.ccyta.es/web/ccyta-salidas-profesionales/