Logo UVGrau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsFacultat de Farmàcia Logo del portal

Campus Confort Burjassot

Residència inaugurada oficialment el 15 setembre 2003 situada al costat del Campus Universitari de Burjassot. Compta amb 196 places distribuïdes en 12 habitacions individuals i 92 habitacions dobles.

RU Campus Confort Burjassot
Av. Primer de maig, 4
46100 Burjassot
València
Tel. 96 316 00 92
Fax. 96 363 11 83
www.residenciauniversitariacampus.com | www.micampusresidencias.com
valencia@residenciauniversitariacampus.com