Logo UVGrau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsFacultat de Farmàcia Logo del portal

La biblioteca universitària és un centre de recursos per a l’aprenentatge, la docència, la investigació, la cultura i per a altres activitats relacionades amb el funcionament i la gestió de la Universitat.
Té com a missió gestionar els recursos d’informació i el patrimoni bibliogràfic històric de la Universitat, facilitar-ne l’accés i la difusió, col·laborar en el procés de creació del coneixement i prestar seveis que contribuïsquen a la consecució dels objectius de la institució, tot això adreçat a la comunitat universitària i a la societat en general.