Logo UVGrau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsFacultat de Farmàcia Logo del portal

Campus de Burjassot/Paterna Campus de Blasco Ibañez Campus de Tarongers Campus d'Ontinyent Altres
Biblioteca de Ciències Biblioteca d'Humanitats Edifici Departamental Central Edifi Departamental Jardí Botànic - Edifici principal i jardí
Cafeteria Biblioteca de Medicina Edifici Departamental Oriental Aulari Rectorat c/ La Nau
Edifici de Serveis Interfacultatius Aulari V (Multiusos) Aulari Sud   Col·legi Major Rector Peset
Aularis de Farmàcia, incloent saló d'actes Aulari I Aulari Nord   Alcalde Reig - Postgrau
Servei d'Informàtica Aulari III. SEDI Camp d'esports   Palau de Cerveró
Edifici A - Biològiques Rectorat Biblioteca de Ciències Socials
Edifici B - Biològiques Aulari VI - Anex Geografia i Historia Servei de Formació i Qualitat
Edifici C - Física Camp d'esports INTRAS i Taller d'Audiovisuals
Edifici D - Física Geografia i Historia Ed. Sociologia
Edifici E - Quimica Filologia E.U Magisteri Ausias March
Edifici F - Química Ed. Departamental (Ant. Aulari IV) Aulari Est
Edifici G - Matemàtiques Filosofia
Farmàcia Psicologia
Edifici d'Investigació Medicina
Edifici Instituts d'Investigació de Paterna Escola d'Infermeria
Edifici 1 de Paterna (Biodiversitat) Clínica Odontològica
Edifici 2 de Paterna (Robòtica)
Edifici 3 de Paterna (ICMOL)
Nau Experimental IFIC