https://www.uv.es/fcafehttps://www.uv.es/uvweb/grau-ciencies-activitat-fisica-esport/ca/grau-ciencies-activitat-fisica-esport-1285935083794.htmlhttps://www.uv.es/ Logo del portal

1r curs

Coordinació: Fernando Martín Rivera
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Formació bàsica: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33206 Anatomia i cinesiologia del moviment humà 9 Formació bàsica Veure fitxa
33204 Desenvolupament, control i aprenentatge motor 6 Formació bàsica Veure fitxa
33247 Estadística 6 Formació bàsica Veure fitxa
33207 Fisiologia humana i de l'exercici 9 Formació bàsica Veure fitxa
33246 Teoria i història de l'activitat física i l'esport 6 Formació bàsica Veure fitxa
33212 Bàsquet 6 Obligatori Veure fitxa
33209 Gimnàstica 6 Obligatori Veure fitxa
33228 Habilitat motriu 6 Obligatori Veure fitxa
33215 Sistemàtica del moviment 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Cristina Blasco Lafarga
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Formació bàsica: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33241 Educació del moviment 6 Formació bàsica Veure fitxa
33242 El joc educatiu i la iniciació esportiva 6 Formació bàsica Veure fitxa
33205 Psicologia social de l'activitat física i de l'esport 6 Formació bàsica Veure fitxa
33243 Sociologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33208 Atletisme 6 Obligatori Veure fitxa
33213 Handbol 6 Obligatori Veure fitxa
33222 Entrenament esportiu: la preparació física 6 Obligatori Veure fitxa
33229 Fonaments de l'expressió corporal 6 Obligatori Veure fitxa
33211 Futbol 6 Obligatori Veure fitxa
33216 Introducció a la investigació en ciències de l'activitat física i l'esport 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: José Ignacio Priego Quesada
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33217 Biomecànica de l'activitat física 6 Obligatori Veure fitxa
33224 Exercici físic per a la qualitat de vida 6 Obligatori Veure fitxa
33225 Exercici físic per a poblacions amb necessitats especials 6 Obligatori Veure fitxa
33223 Entrenament esportiu: la tècnica i la tàctica 6 Obligatori Veure fitxa
33226 Equipament i instal·lacions esportives 6 Obligatori Veure fitxa
33227 Gestió i organització d'entitats i esdeveniments esportius 6 Obligatori Veure fitxa
33214 Judo 6 Obligatori Veure fitxa
33220 Metodologia de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport 6 Obligatori Veure fitxa
33210 Natació 6 Obligatori Veure fitxa
33221 Planificació i avaluació de l'activitat física i l'esport 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Mario Alguacil Jiménez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33244 Pràctiques externes 18 Obligatori Veure fitxa
33219 Prevenció i primers auxilis de lesions en l'activitat física 6 Obligatori Veure fitxa
33218 Recreació fisicoesportiva 6 Obligatori Veure fitxa
33245 Treball fi de grau en ciències de l'activitat física i de l'esport 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 24 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33238 Activitats en el medi natural 4,5 Optatiu Veure fitxa
33230 Aplicació específica a l'entrenament en atletisme 6 Optatiu Veure fitxa
33233 Aplicació específica a l'entrenament en bàsquet 6 Optatiu Veure fitxa
33232 Aplicació específica a l'entrenament en futbol 6 Optatiu Veure fitxa
33234 Aplicació específica a l'entrenament en judo 6 Optatiu Veure fitxa
33231 Aplicació específica a l'entrenament en natació 6 Optatiu Veure fitxa
33237 Aplicacions d'activitat física per a la salut: gimnàstiques suaus i amb suport musical 6 Optatiu Veure fitxa
33236 Esports adaptats i paralímpics 4,5 Optatiu Veure fitxa
33239 La gestió de recursos en l'esport 4,5 Optatiu Veure fitxa
36403 Pilota valenciana i jocs tradicionals 6 Optatiu Veure fitxa
33240 Planificació estratègica dels sistemes esportius 6 Optatiu Veure fitxa
33235 Valoració del rendiment esportiu 4,5 Optatiu Veure fitxa