https://www.uv.es/fcafehttps://www.uv.es/uvweb/grau-ciencies-activitat-fisica-esport/ca/grau-ciencies-activitat-fisica-esport-1285935083794.htmlhttps://www.uv.es/ Logo del portal

Nom Càrrec - Telèfon/E-mail
Llana Belloch, Salvador Degà   963864340
Salvador.Llana@uv.es
Pérez Soriano, Pedro Vicedegà Ordenació Acadèmica 963864337
Pedro.Perez-Soriano@uv.es
Calabuig Moreno, Ferran Vicedegà Ordenació Econòmica i Instal·lacions 963864336
Ferran.Calabuig@uv.es
García Lucerga, Mª Consolación Secretària   963864360
Consolacion.Garcia-Lucerga@uv.es