https://www.uv.es/fcafehttps://www.uv.es/uvweb/grau-ciencies-activitat-fisica-esport/ca/grau-ciencies-activitat-fisica-esport-1285935083794.htmlhttps://www.uv.es/ Logo del portal

La Universitat de València considera les pràctiques externes com una metodologia important i necessària en l'aprenentatge i preparació del seu estudiantat i, al mateix temps, de vinculació amb la societat. Correspon a la seua Fundació Universitat-Empresa, ADEIT, sota la direcció de la Vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius, l'organització, planificació i gestió de les pràctiques acadèmiques externes de la Universitat de València empreses i entitats.

Què són les pràctiques externes

Activitat de naturalesa formativa realitzada per l’estudiantat en una empresa o entitat que està supervisada per una professional de l'empresa o entitat on es desenvolupa i per la persona tutora que impateix docència a la Universitat de València. Té com a principal finalitat permetre a l’estudiantat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, facilitan la seua ocupabilitat i fomentan la seua capacitat d'emprenedoria.

Modalitats de les pràctiques

Pràctiques curriculars es configuren com a activitats acadèmiques integrades en el pla d'estudis del qual es tracte, que es corresponen amb un mòdul, matèria o assignatura.
Pràctiques extracurriculars aquelles que es reatlitcen amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, encara tenint les mateixes finalitats que les pràctiques curriculars, no formen part del pla d'estudis. No obstant, si que s’incorporen en el Suplement Europeu al Títol (SET).

Més informació sobre pràctiques en empresa