Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

Equip de direcció

Nom Càrrec Responsable Contacte
Dr. Fco. Javier Palao Gil Degà   96 3828709
 
Dr. Rafael Marimón Durà Vicedegà Coordinació Acadèmica, Relacions Institucionals i Comunicació 96 3828709
Dra. Lourdes Ferrando Villalba Vicedegana Economia, Planificació i Relacions amb la Universitat 96 3828709
Dra. Rosario Serra Cristóbal Vicedegana Estudis de Grau en Dret 96 3828709
Dra. Yolanda García Ruiz Vicedegana Estudis de Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració i Investigació 96 3828711
Dr. Javier Guardiola García Vicedegà Estudis de Grau en Criminologia i Postgrau 96 3828711
Dra. María Dolores Mas Badía Vicedegana Qualitat, Formació, Cultura i Projecció Social 96 3828711
Dra. Carmen Azcárraga Monzonís Vicedegana Relacions Internacionals 96 3828659
D. Herminio Serra Martínez Vicedegà Estudiants i Estudiantes 96 3828659
Dra. Clara Viana Ballester Secretària   96 3828659