Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

Facultat de Dret. Curs 2021/2022

A causa de l'actual situació sociosanitària, el curs 2021/22 no se celebraran reunions informatives presencials.

Abans de la matrícula és convenient visualitzar la següent presentació:

Presentació Sessió Informativa