Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

La Facultat de Dret de la Universitat de València disposa de l’oferta de postgraus oficials jurídics més àmplia i diversa del Sistema Universitari Valencià. La formació i excel·lència del seu professorat, així com el volum d’investigació que l’acredita en àrees essencials del Dret constitueixen una garantia de la qualitat dels estudis de màster que presenta. Aquesta completa oferta permet adquirir una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada bé a l’especialització acadèmica o professional en l’àrea jurídica, bé a promoure la iniciació a les tasques d’investigació en aquest camp.

Cursar estudis de Postgrau en la nostra Facultat és una inversió per al futur professional i personal dels estudiants. De fet, ja són més de 500 els que segueixen aquests cursos. Enguany, a més, la Universitat de València fa un esforç especial amb la seua convocatòria d’ajudes i beques per tal de facilitar l’accés als estudis de màster.
La Facultat de Dret ofereix en l’actualitat els següents títols oficials de màster:

 

 Màster Universitari en Advocacia

    Web pròpia      

Màster Universitari en Criminologia i Seguretat

Web pròpia

Màster Universitari en Dret Administratiu i de l'Administració Pública

Web pròpia

Màster Universitari en Dret Constitucional (On-Line)

Web pròpia

Màster Universitari en Dret de l´Empresa, Assessoría Mercantil, Laboral i Fiscal 

Web pròpia

Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia    

Web pròpia

Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere

Web pròpia

Màster Universitari en Drets Humans, Democràcia I Justícia Internacional 

Web pròpia

Màster Universitari en Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible  

Web pròpia

Màster Universitari en Estudis Internacionals i de l'Unió Europea  

Web pròpia

Màster Universitari en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics

Web pròpia

Màster Universitari en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat

Més informació

Máster Universitari en Procura (pendent d'implantació)

 

Sabies que…

  • L’atur entre les persones que tenen un títol de màster jurídic és pràcticament inexistent.
  • Els i les professionals amb un títol de màster pateixen menys el subempleament i la temporalitat. A més, aquestes persones a penes experimenten el fenomen de la sobrequalificació (un 5% front al 21% dels graduats).
  • El 50% dels llocs directius i executius de les principals empreses espanyoles estan ocupats per persones amb un títol de màster.
  • El salari mitjà d’una persona jove amb un títol de màster es troba al voltant dels 28.000 euros a l’any. Una persona jove amb un títol de màster cobra un 10% més que un graduat sense títol i un 25% més que un diplomat.
  • Les persones majors de 50 anys amb un títol de màster guanyen un 20% més de mitjana que els únicament llicenciats.

(Fonts: Enquesta de Població Activa-INE. La empleabilidad de la población cualificada-EAE Business School. Impacto de la formación en las retribuciones-ICSA Group & La Salle Universities)

● Les persones amb un postgrau són els professionals millor pagats del mercat laboral espanyol.
● A major nivell de formació, més possibilitats hi ha de trobar un bon treball.
● Estudiar un màster és la millor inversió a curt i llarg termini: Tria el teu!