Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

Sol·licitud de reconeixements - Curs 2021/22

Tenen l’opció de sol·licitar Reconeixement de crèdits tots els estudiants matriculats en les titulacions de grau i doble grau de la Facultat de Dret que acrediten estudis previs en:

 • Altres titulacions universitàries oficials tant de la UV com d'altres universitats, finalitzats o no finalitzats.
 • Estudis superiors no universitaris (Cicles Formatius de Grau Superior).
 • Títols propis.

Instruccions per sol·licitar el Reconeixement de crèdits

Sol·licitud de Reconeixement

Model de sol·licitud

Termini de presentació:

Des del moment de la matrícula fins el 10 de setembre de 2021.

Forma de presentació (dues opcions):

- Per correu electrònic a reconedret@uv.es (preferent per estudiants de 1ª matrícula)

- Per la Seu Electrònica Seu electrònicaUV

(només s'ha de fer servir una de les dues opcions)

Documentació:

A la sol·licitud de reconeixement cal adjuntar la següent documentació:

 • Certificació acadèmica personal (els estudiants que presenten estudis de la UV no cal que l’aporten)
 • Còpia del pla d’estudis segellada pel centre (només en el cas d’estudis cursat en altres universitats)
 • Còpia dels programes de les assignatures cursades segellades pel centre que es pretén reconèixer (en el cas d’assignatures amb precedent favorable no cal adjuntar els programes)

En l’opció 1 aquesta documentació s’ha d’adjuntar al correu electrònic.

En l’opció 2 aquesta documentació s’ha de pujar a la seu electrònica “Entreu”

Grau en Criminologia

 1. Antecedents reconeixements Universitat de València
 2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats
 3. Antecedents des de Cicles Formatius
 4. Antecedents per formació básica

1. Antecedents reconeixements Universitat de València

Diplomatures

Llicenciatures

Graus

Títols Propis

2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats

3. Antecedents des de Cicles Formatius

4. Antecedents per formació básica

Grau en Dret

 1. Antecedents reconeixements Universitat de València
 2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats
 3. Antecedents des de Cicles Formatius

1. Antecedents reconeixements Universitat de València

Diplomatures

Llicenciatures

Graus

Títols Propis

2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats

3. Antecedents des de Cicles Formatius

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública

 1. Antecedents reconeixements Universitat de València
 2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats
 3. Antecedents des de Cicles Formatius
 4. Antecedents per formació básica

1. Antecedents reconeixements Universitat de València

Diplomatures

Llicenciatures

Graus

2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats

3. Antecedents des de Cicles Formatius

4. Antecedents per formació básica

Diplomatures (titulació completa)

Llicenciatures (titulació completa)

Graus (almenys amb 36 crèdits superats)

 

Doble Grau ADE-Dret

 1. Antecedents reconeixements Universitat de València
 2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats
 3. Antecedents des de Cicles Formatius
 4. Antecedents per formació básica

1. Antecedents reconeixements Universitat de València

Diplomatures

Graus

2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats

3. Antecedents des de Cicles Formatius

4. Antecedents per formació básica

Doble Grau Dret-Ciències Polítiques

 1. Antecedents reconeixements Universitat de València
 2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats
 3. Antecedents des de Cicles Formatius
 4. Antecedents per formació básica

1. Antecedents reconeixements Universitat de València

2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats

3. Antecedents des de Cicles Formatius

4. Antecedents per formació básica

Doble Grau Dret-Criminologia

 1. Antecedents reconeixements Universitat de València
 2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats
 3. Antecedents des de Cicles Formatius
 4. Antecedents per formació básica

1. Antecedents reconeixements Universitat de València

2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats

3. Antecedents des de Cicles Formatius

4. Antecedents per formació básica

Doble Grau Sociologia-Ciències Polítiques

 1. Antecedents reconeixements Universitat de València
 2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats
 3. Antecedents des de Cicles Formatius
 4. Antecedents per formació básica

1. Antecedents reconeixements Universitat de València

2. Antecedents reconeixements d’altres Universitats

3. Antecedents des de Cicles Formatius

4. Antecedents per formació básica