Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

Facultat de Dret
Contacte

Edifici Departamental Occidental, 2a planta
Avda. dels Tarongers s/n
46022 València (Spain)

Tel:  +34 963828582
Fax: +34 963828583
E-mail: Dep.Dret.Financer.Historia@uv.es
http://www.uv.es/dretfinanhd