Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

Facultat de Dret Contacte

Edifici Departamental Occidental, 5a planta
Avda. dels Tarongers s/n
46022 València (Spain)

Tel:  +34 963828139
Fax: +34 963828140
E-mail: dep.dret.mercantil@uv.es

http://www.uv.es/dretmercant