Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

Funcions

És l'òrgan competent per a resoldre les impugnacions presentades.

Normativa d'impugnació de qualificacions

Membres de la Comissió