Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Avís: Abans d’emplenar la sol.licitud, és molt important llegir atentament les instruccions que es detallen en la Pestanya Preinscripció i consultar els requisits tècnics per a accedir a la Seu Electrònica.

1.Solicitud preinscripció màsters

Mitjançant el següent enllaç pot accedir a la sol·licitud d'admissió a estudis de màster:

Sol·licitud on line 

Per a més informació consulta el següents documents:

Tutorial per a estudiants de la UV

Tutorial per estudiants externs

2.Forma d'accés a la seu electrònica

Al formulari electrònic de sol·licitud d'admissió a màster es pot accedir, mitjançant la seu electrònica de la Universitat de València "ENTREU" des de qualsevol ordinador amb accés a Internet, amb les següents opcions:

  1. Estudiants de la UV mitjançant el seu usuari i contrasenya de correu.
  2. Estudiants de la UV sense identificació o estudiants d'altres universitats: mitjançant l'opció “usuari de la seu” (es crea un usuari i una contrasenya) o,
  3. “Amb certificat digital” (DNI electrònic o qualsevol altre certificat electrònic compatible amb la seu electrònica).*
  4. Amb Registre Cl@ve

*Important: Actualment l'opció C no està disponible.

En cas de ser la primera vegada que s'accedeix a la seu electrònica de la UV, la persona usuària haurà d'acceptar les condicions generals d'ús i la política de protecció de dades per a accedir a la aplicació.

3.Incidències

En cas d' incidències informàtiques contacte amb entreu@uv.es.  El nostre servei d'assistència tècnica contactarà amb vosté el més aviat possible.