Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

 Procés

 Acció

 Lloc 

Data

Qualsevol tràmit

Sol·licitud: Instància General

Secretaria (presencial) o email: filoeducacio@uv.es

 

Sol·licitud avançament convocatòria.
 

Petició alumne/Sol·licitud

Seu Electrònica
 

periode de matricula

Exàmens

 

 

Avaluació curricular per compensació

Sol·licitud davant el Rector
Registre general o registres auxiliars

Instància General

 

Anulació de matrícula per causes de força major (grau i màster)

Sol·licitud anul·lació amb devolució de taxes

Fins el 31 de desembre de 2020

Seu Electrònica

Sol·licitud anul·lació assignatures 1er semestre

De l'1 d'octubre al 10 de desembre de 2020

Seu Electrònica

Sol·licitud anul·lació assignatures 2on semestre i anul·lació total

De l'1 de novembre de 2020 al 15 de maig de 2021

Seu Electrònica

Expedient alumne
 
 

Reconeixement/
Convalidació

Seu Electrònica

En el moment de la matrícula, excepte admissió estudis oficials iniciats

Transferència de crèdits

 

En el moment de la matrícula

Reconeixement crèdits participació

Secretaria

Durant el curs acadèmic

Sol·licitud d’adaptació al grau d'estudiants de llicenciatures

És necessari adaptar-se:
En cas de no haver finalitzat aquests estudis

Secretaria virtual

Abans del 17 juliol 2020
                         

Prova aptitud homologació estudis estrangers (grau)

Matrícula

Secretaria

Novembre de 2020 i/o maig de 2021

Realització de la prova

Pendent

Durant el període ordinari exàmens

Admissió per continuació d'estudis universitaris oficials:

  •  

Presentació sol·licituds

Seu Electrònica

1 al 20 de juliol de 2021


Publicació llista admesos

Secretaria/Web

4 de Setembre de 2020
 

Admissió per continuació d'estudis universitaris oficials:

Presentació sol·licituds

Seu Electrònica

1 al 20 de juliol de 2021

Publicació llista admesos

Secretaria/Web

Abans del 4 de Setembre de 2020