Logo UVGrau en Informació i DocumentacióFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Centre on s'imparteix: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Web específica del grau: www.uv.es/graus/informacio-documentacio

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 126

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1007

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Marta García Carrión

Coordinador/a de la titulació Gema Belia Capilla Aledón

Coordinador/a de pràctiques externes José Vicente Boscá Codina/Juan Carlos Valderrama Zurian

Coordinador/a de mobilitat Nicolás Bas Martín

Interès acadèmic, científic o professional:

La persona graduada en Informació i Documentació coneix els principis teòrics i les tècniques necessàries per cercar, organitzar i avaluar la informació, a més de comprendre com planificar els sistemes, les unitats i els serveis dedicats a la informació. També aplica i utilitza les tecnologies de la informació i coneix els processos de producció i difusió de la informació.
 

Informacions pràctiques:

Les matèries teòriques inclouen pràctiques de pissarra, comentaris de textos històrics i activitats complementàries que faciliten l'estudi i la comprensió i contribueixen a l'avaluació global.

L'estudiantat realitza pràctiques externes obligatòries (12 crèdits), cosa que el permet acostar-se a algun dels àmbits professionals: biblioteques, centres d'informació i documentació, arxius, tant en l'àmbit de les administracions públiques, com en el sector privat, etc.