Logo UVGrau en Informació i DocumentacióFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Perquè aquest grau forma professionals d'avantguarda, capaces d'aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació a la gestió de la documentació, siga el que siga el seu format.

Entre altres funcions, aquests professionals s'encarreguen de conservar, identificar, tractar i fer accessible la documentació per a augmentar les seues qualitats d'ús, incrementar la seua accessibilitat i transmetre-la a aquells que la necessiten, siguen usuaris d'organismes públics com a d'empreses privades.

En la societat actual, caracteritzada per la sobreabundancia d'informació, la demanda social d'especialistes per a la gestió de la mateixa, en qualsevol dels seus múltiples formats (paper, audiovisual, sonor, electrònic, etc.), en arxius, biblioteques, centres de documentació i empreses privades creix constantment.

A més de formar arxivers, bibliotecaris i documentalistes, el grau en Informació i Documentació capacita per a l'exercici de noves professions que donen resposta als desafiaments de la gestió global de la informació, ja que la irrupció de les noves tecnologies ha canviat els mitjans de producció, distribució i accés a la informació. En aquest marc sorgeixen professionals que comparteixen l'espai web com a escenari de treball i que responen a les necessitats de la societat digital.